Archiwa autora: ra_adm

logoradkom

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o informuje, że  prowadzi nabór kandydatów na stanowiska: sortowacz – pracownik gospodarczy.

Od kandydatów na stanowisko sortowacza oczekujemy:

 • wykształcenia – podstawowe
 • dyspozycyjności
 • umiejętności manualnych
 • dobrej kondycja fizycznej
 • motywacji i chęć pracy

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji do komórki kadr do dnia 31.08.2018r.

logoradkom

Oferta pracy na stanowisko: operator linii demontażu

Oferta pracy

na stanowisko: operator linii demontażu odpadów wielkogabarytowych – sortowacz

 • Zakres obowiązków:
  • Obsługa prasy do usuwania felg stalowych i aluminiowych z kół o średnicy od 10 do 17 cali;
  • Sortowanie odpadów
 • Wymagania:
  • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub techniczne;
  • sprawność ruchowa i manualna;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • samodzielność.
 • Oferujemy:
  • zatrudnienie w stabilnej rozwijającej się firmie;
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie Spółki lub przesłanie na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. 26-600 Radom,

 1. Witosa 76, lub e-mailem: radkom@radkom.com.pl.

Przesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Jednocześnie prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.06.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

 

logoradkom

Oferta pracy

na stanowisko: referent ds. obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów w Białobrzegach.

 • Zakres obowiązków:
  • Przyjmowanie odpadów dostarczanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów;
  • Obsługa programu wagowo – komputerowego służącego do rejestracji i ewidencji odpadów dostarczanych do PSZOK ;
  • Prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpadów;
  • Kontrolowanie dostarczanych odpadów pod względem zgodności rodzaju odpadów zadeklarowanych przez dostawcę z faktycznie zadeklarowanymi;
  • Bieżące zgłaszanie do Działu Odbioru Odpadów potrzeb w zakresie transportu odpadów zebranych w PSZOK;
 • Wymagania:
  • wykształcenie średnie;
  • podstawa znajomość obsługi komputera;
  • dyspozycyjność;
  • samodzielność.
 • Oferujemy:
  • zatrudnienie w stabilnej rozwijającej się firmie;
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie Spółki lub przesłanie na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. 26-600 Radom,

 1. Witosa 76, lub e-mailem: radkom@radkom.com.pl.

Przesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w PPUH „Radkom” Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.06.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

 

 

logoradkom

Rekrutacja: Inspektor Nadzoru o Specjalności Budowlanej

Inspektor Nadzoru o Specjalności Budowlanej

 

Wymagania:                                    

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej,
 • dobra znajomość prawa budowlanego i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych,
 • umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi czynnościami,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (aktualne zaświadczenie z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism związanych ze stanem technicznym
  w budynkach,
 • wiedza praktyczna z zamówień publicznych w zakresie procedur, opinii przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • odporność na stres,
 • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,
 • komunikatywność.

Opis stanowiska:

 • realizowanie planu rzeczowo-finansowego zadań remontowych i inwestycyjnych zasobu komunalnego poprzez przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, nadzór oraz rozliczenie wykonawców z wykonanych prac w zakresie robót budowlanych,
 • dokonywanie wizji technicznych i ocena stanu technicznego nieruchomości,
 • nadzór i rozliczanie czynności okresowych kontroli budynków realizowanych przez wykonawców na podstawie odrębnych umów,
 • kontrola, odbiór i rozliczanie robót budowlanych,
 • archiwizacja dokumentacji,

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie w siedzibie Spółki lub przesłanie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia aplikacji na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.,

26- 600 Radom ul. Witosa 76, z dopiskiem „Inspektor nadzoru budowlanego”

lub e-mailem: kadry@radkom.com.pl

Przesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

logoradkom

Praca w RADKOM

Oferta pracy na stanowisko : Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy
–    Zakres obowiązków:
–    analiza możliwości finansowania projektów z funduszy zewnętrznych;
–    poszukiwanie źródeł zewnętrznego finansowania projektów Spółki;
–    samodzielne przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie
z wytycznymi i zasadami pisania projektów oraz ich składanie;
–    prowadzenie negocjacji oraz tworzenie dokumentacji/załączników niezbędnych
do otrzymania dofinansowania;
–    kompleksowy nadzór nad wdrażaniem i rozliczaniem projektów;
–    kontakt z instytucjami pośredniczącymi;

–    Wymagania:
–    wykształcenie wyższe;
–    potwierdzone sukcesami min. 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami
i w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych;
–    certyfikat do procesowego zarządzania projektami np. Prince2 Foundation;
–    znajomość procedur i przepisów oraz aktualna wiedza z zakresu prowadzenia i rozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
–    bardzo dobra znajomość programów MS Office;
–    samodzielność;
–    terminowość;
–    kreatywność i przedsiębiorczość ;
–    Oferujemy:
–    zatrudnienie w stabilnej rozwijającej się firmie;
–    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie Spółki lub przesłanie na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. 26-600 Radom,
ul. Witosa 76, lub e-mailem: radkom@radkom.com.pl w terminie do 13.10.2016 r.
Przesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.06.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

logoradkom

Postępowanie 4/2016

Przedmiotem zamówienia jest budowa wagi najazdowej 60 Mg wraz z utwardzeniem terenu dojazdu.

word-icon-50x50

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (04.03.2016.)

word-icon-50x50

zawiadomienie o wyborze oferty (26.02.2016.)

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 7

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 6

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 5

word-icon-50x50

projekt wykonawczy cz. 4

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 3

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 2

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 1

word-icon-50x50

projekt budowlany

word-icon-50x50

decyzje, pozwolenia

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna sanit.

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna elektr.

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna drogowa

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna bud.

647716-pdf-512-50x50

przedmiar robót elektr.

647716-pdf-512-50x50

przedmiar robót sanit.

647716-pdf-512-50x50

przedmiar robót bud.

647716-pdf-512-50x50

kosztorys ofertowy elektryczny

647716-pdf-512-50x50

Kosztorys ofertowy budowlany

647716-pdf-512-50x50

kosztorys ofertowy sanitarny

word-icon-50x50

SIWZ

word-icon-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu

 

logoradkom

Zakup kompaktora ciężkiego

kompaktor 2016

Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2.349.900,00 zł