Archiwa autora: ra_adm

Oferta pracy – pracownika do pracy w dziale gospodarczym

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. poszukuje pracownika do pracy w dziale gospodarczym.

Od kandydata na w/w stanowisko oczekujemy:
wiedzy z zakresu nadzoru nad nieruchomościami,
znajomości zasad przeprowadzania przeglądów okresowych budynków i instalacji,
komunikatywności
samodzielności
odpowiedzialności
umiejętności zarządzania zespołem
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Główne obowiązki:

nadzór nad procesami: inwestycyjnymi, remontowymi i modernizacyjnymi,

nadzór nad przeglądami technicznymi, pracami konserwacyjnymi i naprawami sieci wewnętrznych i zewnętrznych,

nadzór nad brygadą porządkową, pracownikami gospodarczymi i pracą warsztatu mechanicznego.

 Oferujemy:

stabilne zatrudnienie, umowę o pracę i wynagrodzenie adekwatne do realizowanych obowiązków i osiąganych wyników.

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą e-mailową na adres radkom@radkom.com.pl do dnia 29.05.2020r.


Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej
i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

logoradkom

Oferta pracy – Operator maszyn i urządzeń

Oferta pracy na stanowisko:
Operator maszyn i urządzeń

Od kandydata na w/w stanowisko oczekujemy posiadania uprawnień koniecznych do pracy na stanowisku operatora sprzętu, tj. kat. I WJO (uprawnienia na ładowarki teleskopowe, specjalne wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem).

Dodatkowo atutem będą uprawnienia na ładowarki jednonaczyniowe kl. I  i żurawie samojezdne kat. II Ż oraz umiejętności mechaniczne do drobnych napraw.

Praca w systemie 3 – zmianowym

Główne obowiązki:

 • obsługiwanie maszyn produkcyjnych
 • zwracanie uwagi na jakość wytwarzanych produktów
 • zajmowanie się konserwacją urządzeń oraz maszyn, w tym ustawianie ich parametrów
 • prowadzenie raportów zmianowych.

 

Ponadto oczekujemy

 • komunikatywności
 • samodzielności
 • odpowiedzialności
 • umiejętności mechanicznych do drobnych napraw

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i doświadczenia,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie Spółki lub przesyłanie ich na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Witosa 76, z dopiskiem „mechanik maszyn i urządzeń” do dnia 31.05.2020r.

 

Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą
w Radomiu, ul. Witosa 76

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

logoradkom

Rekrutacja: Inspektor Nadzoru o Specjalności Budowlanej

Inspektor Nadzoru o Specjalności Budowlanej

 

Wymagania:                                    

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej,
 • dobra znajomość prawa budowlanego i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych,
 • umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi czynnościami,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (aktualne zaświadczenie z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism związanych ze stanem technicznym
  w budynkach,
 • wiedza praktyczna z zamówień publicznych w zakresie procedur, opinii przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • odporność na stres,
 • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,
 • komunikatywność.

Opis stanowiska:

 • realizowanie planu rzeczowo-finansowego zadań remontowych i inwestycyjnych zasobu komunalnego poprzez przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, nadzór oraz rozliczenie wykonawców z wykonanych prac w zakresie robót budowlanych,
 • dokonywanie wizji technicznych i ocena stanu technicznego nieruchomości,
 • nadzór i rozliczanie czynności okresowych kontroli budynków realizowanych przez wykonawców na podstawie odrębnych umów,
 • kontrola, odbiór i rozliczanie robót budowlanych,
 • archiwizacja dokumentacji,

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie w siedzibie Spółki lub przesłanie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia aplikacji na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.,

26- 600 Radom ul. Witosa 76, z dopiskiem „Inspektor nadzoru budowlanego”

lub e-mailem: kadry@radkom.com.pl

Przesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

logoradkom

Postępowanie 4/2016

Przedmiotem zamówienia jest budowa wagi najazdowej 60 Mg wraz z utwardzeniem terenu dojazdu.

word-icon-50x50

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (04.03.2016.)

word-icon-50x50

zawiadomienie o wyborze oferty (26.02.2016.)

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 7

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 6

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 5

word-icon-50x50

projekt wykonawczy cz. 4

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 3

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 2

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 1

word-icon-50x50

projekt budowlany

word-icon-50x50

decyzje, pozwolenia

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna sanit.

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna elektr.

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna drogowa

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna bud.

647716-pdf-512-50x50

przedmiar robót elektr.

647716-pdf-512-50x50

przedmiar robót sanit.

647716-pdf-512-50x50

przedmiar robót bud.

647716-pdf-512-50x50

kosztorys ofertowy elektryczny

647716-pdf-512-50x50

Kosztorys ofertowy budowlany

647716-pdf-512-50x50

kosztorys ofertowy sanitarny

word-icon-50x50

SIWZ

word-icon-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu

 

logoradkom

Zakup kompaktora ciężkiego

kompaktor 2016

Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2.349.900,00 zł

logoradkom

Postępowanie 2/2016

Przedmiotem zamówienia jest budowa wagi najazdowej 60 Mg wraz z utwardzeniem terenu dojazdu.

word-icon-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu

word-icon-50x50

SIWZ

647716-pdf-512-50x50

decyzje, pozwolenia

647716-pdf-512-50x50

Kosztorys ofertowy budowlany

647716-pdf-512-50x50

kosztorys ofertowy elektryczny

647716-pdf-512-50x50

kosztorys ofertowy sanitarny

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 1

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 2

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 3

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 4

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 5

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 6

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 7

647716-pdf-512-50x50

przedmiar robót bud.

647716-pdf-512-50x50

przedmiar robót elektr.

647716-pdf-512-50x50

przedmiar robót sanit.

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna bud.

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna drogowa

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna elektr.

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna sanit.

647716-pdf-512-50x50

projekt budowlany

word-icon-50x50

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania