Archiwa autora: Milena Tomczyk-Mortka

logoradkom

Postępowanie 15/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego
z opcją wykupu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (11.06.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (11.06.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (19.06.2018r.)
word-icon-50x50 Modyfikacja ogłoszenia (19.06.2018r.)

647716-pdf-512-50x50

Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2016

647716-pdf-512-50x50

Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2017

647716-pdf-512-50x50

sprawozdanie F0-1 za I kwartał 2018

 word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (28.06.2018r.)

word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (10.07.2018r.)

word-icon-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (19.07.2018r.)

 

logoradkom

Konkurs

Zarząd P.P.U.H. „RADKOM” Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na obsługę Spółki w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki oraz ubezpieczeń osobowych pracowników Spółki.

word-icon-50x50 Ogłoszenie – usługi brokerskie (20.04.2018r.)

Zarząd P.P.U.H. „RADKOM” Sp. z o. o. rozstrzygnął konkurs na obsługę Spółki w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki oraz ubezpieczeń osobowych pracowników Spółki. Niniejszą usługę świadczyć będzie firma Attis Broker Sp. z o.o. Warszawa ul Ogrodowa 58.

logoradkom

Postępowanie 11/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (10.04.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (10.04.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (16.04.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (20.04.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (26.04.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (08.05.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16.05.2018r.)