Archiwa autora: Milena Tomczyk-Mortka

logoradkom

Postępowanie 23/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ubezpieczenia majątku PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (07.12.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (07.12.2018r.)
Excel-icon Załącznik nr B do OPZ – Opis konstrukcji budynków i budowli oraz zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
Excel-icon Załącznik nr C do OPZ – Wykaz mienia wg lokalizacji i wg grup oraz maszyn i urządzeń budowlanych.

 

logoradkom

Postępowanie 21/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (23.11.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (23.11.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (04.12.2018r.)
647716-pdf-512-50x50  Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2016
647716-pdf-512-50x50  Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2017
647716-pdf-512-50x50  F-01 III kwartał 2018
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (06.12.2018r.)

 

logoradkom

Postępowanie 19/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (05.10.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (05.10.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (19.10.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.10.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (29.10.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (30.10.2018r.)

 

logoradkom

Postępowanie 18/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej do PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (02.10.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (02.10.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (06.11.2018r.)
647716-pdf-512-50x50 Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w TED (06.11.2018r.)
647716-pdf-512-50x50 Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w TED (09.11.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (23.11.2018r.)