Archiwa autora: Milena Tomczyk-Mortka

logoradkom

Postępowanie 15/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego
z opcją wykupu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (11.06.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (11.06.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (19.06.2018r.)
word-icon-50x50 Modyfikacja ogłoszenia (19.06.2018r.)

647716-pdf-512-50x50

Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2016

647716-pdf-512-50x50

Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2017

647716-pdf-512-50x50

sprawozdanie F0-1 za I kwartał 2018

 word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (28.06.2018r.)

word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (10.07.2018r.)

word-icon-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (19.07.2018r.)