Archiwa autora: Milena Tomczyk-Mortka

logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na obsługę Spółki  w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki  oraz ubezpieczeń osobowych pracowników Spółki – przez podmioty zajmujące się świadczeniem usług brokerskich.

word-icon-50x50 Ogłoszenie – usługi brokerskie (30.05.2019r.)

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. informuje, iż rozstrzygnął konkurs na obsługę Spółki w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki oraz ubezpieczeń osobowych pracowników Spółki. Niniejszą usługę świadczyć będzie firma NORD PARTNER Sp. z o.o. Departament Ubezpieczeń Jednostek Sektora Publicznego ul. Libicka 16, 87-100 Toruń.

logoradkom

Postępowanie 10/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest realizacja usługi w zakresie dozorowania i ochrony obiektów, terenu i mienia PPUH  „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (17.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 SIWZ (17.04.2019r.)
word-icon-50x50 Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (19.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (24.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja z otwarcia ofert (26.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (14.05.2019r.)

 

logoradkom

Postępowanie 9/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku hali sortowniczej odpadów na terenie ZUOK w Radomiu przy ul. Witosa 94 instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i   jej  uruchomienie zgodnie z przepisami ppoż. Zakres instalacji obejmuje po zaprojektowaniu dostawę i wykonanie kompletnej instalacji wyposażonej w kamery wykrywające pożar, czujki wykrywające dym/ogień, rejestrator CCTV, monitor, centrale monitorującą prace systemu.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (02.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 SIWZ (02.04.2019r.)
word-icon-50x50 Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna
647716-pdf-512-50x50 PFU (02.04.2019r.)
Załącznik nr a) i b) do PFU – rysunek poglądowy z opcją prowadzenia okablowania
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr c) do PFU – rzut parteru 01
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr c) do PFU – rzut parteru 02
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr c) do PFU – rzut parteru 03
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr d) do PFU – rzut dachu
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr e) do PFU – DP7_Przekrój A-A
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr e) do PFU – DP8_Przekrój B-B
 647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (08.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja z otwarcia ofert (17.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (26.04.2019r.)

 

logoradkom

Postępowanie 8/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest realizacja usługi w zakresie dozorowania i ochrony obiektów, terenu i mienia PPUH  „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (01.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 SIWZ (01.04.2019r.)
word-icon-50x50 Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (08.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (09.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja z otwarcia ofert (12.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (16.04.2019r.)