Archiwa autora: Milena Tomczyk-Mortka

logoradkom

Postępowanie 1/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (12.01.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (12.01.2018r.)
word-icon-50x50 Modyfikacja treści SIWZ (15.01.2018r.)

word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (18.01.2018r.)

word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (22.01.2018r.)

word-icon-50x50

Zawiadomienie o wyborze oferty (05.02.2018)

word-icon-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (12.02.2018r.)

 

logoradkom

Postępowanie 31/2017

Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie, dostawa i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego oraz zaprojektowanie i wybudowanie hali na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (14.12.2017r.)
word-icon-50x50 SIWZ (14.12.2017r.)
word-icon-50x50 Program Funkcjonalno – Użytkowy (14.12.2017r.)
word-icon-50x50 Projekt umowy (14.12.2017r.)
647716-pdf-512-50x50 2. 17.05.25. warunki przyłączeniowe
647716-pdf-512-50x50 3. 17.06.13 Plan zasilania po rozmowie z PG
647716-pdf-512-50x50 Decyzja z dn. 12.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach
647716-pdf-512-50x50 Decyzja z dn. 17.08.2016r. pozwolenie_wodno-prawne
647716-pdf-512-50x50 Decyzja z dn. 29.12.2016r zmieniająca decyzje o środ. uwarunk.
647716-pdf-512-50x50 Mapa do celów projektowych
647716-pdf-512-50x50Mapa poglądowa ZUOK
647716-pdf-512-50x50 Mapa zasadnicza cz2 1(2)
647716-pdf-512-50x50 Wypis z rejestru gruntów
647716-pdf-512-50x50Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016 1
647716-pdf-512-50x50 Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016 2
 word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (21.12.2017r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.12.2017r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (11.01.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ III (12.01.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (19.01.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (15.02.2018r.)