Archiwa autora: Milena Tomczyk-Mortka

logoradkom

Postępowanie 11/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (10.04.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (10.04.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (16.04.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (20.04.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (26.04.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (08.05.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16.05.2018r.)