Archiwa kategorii: Aktualności

logoradkom

Postępowanie 31/2017

Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie, dostawa i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego oraz zaprojektowanie i wybudowanie hali na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (14.12.2017r.)
word-icon-50x50 SIWZ (14.12.2017r.)
word-icon-50x50 Program Funkcjonalno – Użytkowy (14.12.2017r.)
word-icon-50x50 Projekt umowy (14.12.2017r.)
647716-pdf-512-50x50 2. 17.05.25. warunki przyłączeniowe
647716-pdf-512-50x50 3. 17.06.13 Plan zasilania po rozmowie z PG
647716-pdf-512-50x50 Decyzja z dn. 12.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach
647716-pdf-512-50x50 Decyzja z dn. 17.08.2016r. pozwolenie_wodno-prawne
647716-pdf-512-50x50 Decyzja z dn. 29.12.2016r zmieniająca decyzje o środ. uwarunk.
647716-pdf-512-50x50 Mapa do celów projektowych
647716-pdf-512-50x50Mapa poglądowa ZUOK
647716-pdf-512-50x50 Mapa zasadnicza cz2 1(2)
647716-pdf-512-50x50 Wypis z rejestru gruntów
647716-pdf-512-50x50Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016 1
647716-pdf-512-50x50 Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016 2

 

logoradkom

Postępowanie 27/2017

Przedmiotem postępowania jest najem wózka widłowego o napędzie LPG.

647716-pdf-512-50x50Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (06.11.2017r.)
word-icon-50x50 SIWZ (06.11.2017r.)
 word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (09.11.2017r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (30.11.2017r.)

word-icon-50x50 Modyfikacja treści SIWZ (30.11.2017r.)

word-icon-50x50 Otwarcie ofert – informacja (13.12.2017r.)

 

logoradkom

Postępowanie 26/2017

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa zagospodarowania frakcji nadsitowej o kodzie 19 12 12.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (25.10.2017r.)
word-icon-50x50 SIWZ (25.10.2017r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (30.10.2017r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcie ofert (06.11.2017r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (13.11.2017r.)
word-icon-50x50Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (21.11.2017r)