Archiwa kategorii: Aktualności

logoradkom

Postępowanie 25/2017

Przedmiotem postępowania jest zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, frakcji nadsitowej (odpady o kodzie 19 12 12) powstających w procesie odzysku odpadów na linii segregacji odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (10.10.2017r.)

 

logoradkom

Postępowanie 24/2017

Przedmiotem postępowania jest Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o.                      w Radomiu na okres 12 miesięcy.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (03.10.2017r.)

logoradkom

Postępowanie 22/2017

Przedmiotem postępowania przetargowego jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. oraz członków ich rodzin.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (19.09.2017 r.)
 word-icon-50x50 SIWZ (19.09.2017 r.)
Excel-icon Załącznik nr 8 do SIWZ – Struktura wiekowo- płciowa pracowników
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (28.09.2017r.)
word-icon-50x50 Załącznik nr 1 do SIWZ – zmodyfikowany (28.09.2017r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (02.10.2017r.)
word-icon-50x50 Załącznik nr 1 do SIWZ – zmodyfikowany 2 (02.10.2017r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.10.2017r.)
 word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (06.10.2017r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (16.10.2017r.)

 

logoradkom

Postępowanie 18/2017

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (07.08.2017r.)
word-icon-50x50 SIWZ  (07.08.2017r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (08.09.2017 r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (18.09.2017 r.) 
 647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (06.10.2017r.)

 

logoradkom

Postępowanie 14/2017

Przedmiotem postępowania jest Rozbudowa budynku hali sortowniczej na terenie funkcjonującego Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (22.06.2017r.)
word-icon-50x50 SIWZ (22.06.2017r.)
word-icon-50x50 Edytowalna wersja formularza JEDZ (22.06.2017r.) 
word-icon-50x50 Program Funkcjonalno – Użytkowy (22.06.2017r.)
word-icon-50x50 Projekt umowy (22.06.2017r.)
word-icon-50x50 Załacznik nr 1
word-icon-50x50 Załacznik nr 2
word-icon-50x50 Załacznik nr 3
word-icon-50x50 Załacznik nr 4
word-icon-50x50 Załacznik nr 5
word-icon-50x50 Załacznik nr 6
word-icon-50x50 Załacznik nr 7
 word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (05.07.2017r.) 
 zip-icon Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 05.07.2017r.
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (10.07.2017r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ III (12.07.2017r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (26.07.2017r.)
 word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (13.09.2017r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (29.09.2017r.)