Archiwa kategorii: Przetargi 2018

logoradkom

Postępowanie 8/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF wraz z budową hali na terenie funkcjonującego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (13.03.2018r.)

word-icon-50x50 SIWZ (13.03.2018r.)

word-icon-50x50 Umowa

word-icon-50x50 PFU

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Warunki przyłączeniowe

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Plan zasilania

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – decyzja z dn. 12.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Decyzja z dn. 17.08.2016r. pozwolenie_wodnoprawne

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Decyzja z dn. 29.12.2016r. zmieniająca decyzję o środ. uwarunk.

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Mapa do celów projektowych

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Mapa poglądowa ZUOK

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Mapa zasadnicza

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Wypis z rejestru gruntów

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016r.

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016 2


 

logoradkom

Postępowanie 1/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (12.01.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (12.01.2018r.)
word-icon-50x50 Modyfikacja treści SIWZ (15.01.2018r.)

word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (18.01.2018r.)

word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (22.01.2018r.)

word-icon-50x50

Zawiadomienie o wyborze oferty (05.02.2018)

word-icon-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (12.02.2018r.)