Archiwa kategorii: Przetargi-aktualne

logoradkom

Postępowanie 11/2017

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, frakcji nadsitowej (odpady o kodzie 19 12 12) powstających w procesie odzysku odpadów na linii segregacji odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu,
w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów.

 647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (26.04.2017r.)
word-icon-50x50 SIWZ (26.04.2017r.)
 647716-pdf-512-50x50 JEDZ-instrukcja – załącznik 2b (26.04.2017r.)
word-icon-50x50 Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ (16.05.2017r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane w dniu 16.05.2017r.
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (18.05.2017r.)

 

logoradkom

Postępowanie 18/2014

 

word-icon-50x50

zawiadomienie o wyborze oferty (05.01.2017.)

647716-pdf-512
Ogłoszenie które ukazało się w dniu 20.08.2014r w Dzienniku Urzędowym UE
Word-icon
Wyjaśnienia i modyfikacja treści ogłoszenia 08.09.2014r
647716-pdf-512
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu 18.08.2014
647716-pdf-512
Sprostowanie wysłane do UE w dniu 08.09.2014
Word-icon
załacznik nr 1 do ogłoszenia – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu
Word-icon
załacznik nr 2 do ogłoszenia Oświadczenie
Word-icon
załacznik nr 3 do ogłoszenia Oświadczenie
Word-icon
załacznik nr 4 do ogłoszenia Informacja
Word-icon
załacznik nr 5 do ogłoszenia – Wykaz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu A
Word-icon
załacznik nr 6 do ogłoszenia – wykaz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu B
Word-icon
załacznik nr 7 do ogłoszenia – Wykaz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu C
Word-icon
załacznik nr 8 do ogłoszenia – Wykaz służący kwalifikacji Wykonawców
647716-pdf-512
Sprostowanie, które ukazało się w TED 15.09.2014r.

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie o udzielniu opublikowane 30.03.2017 w TED

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia