Archiwa kategorii: Przetargi-aktualne

logoradkom

Postępowanie 16/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego  jest zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa alternatywnego RDF oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w ramach zadania ” Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa  RDF na terenie ZUOK Radom”

word-icon-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu (21.06.2018r.)

word-icon-50x50

SIWZ 21.06.2018

word-icon-50x50

PFU 21.06.2018r.

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 12.12.2012r. o sr odowiskowych uwarunkowaniach

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 17.08.2016r. pozwolenie_wodnoprawne

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 29.12.2016r zmienia jąca decyzje o srod. uwarunlk.

647716-pdf-512-50x50

Mapa do celów projektowych 1(2)

647716-pdf-512-50x50

Mapa poglądowa

647716-pdf-512-50x50

Wypis z rejestru gruntów

647716-pdf-512-50x50

Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016 (1cz.)

647716-pdf-512-50x50

Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016 (2cz.)

 

logoradkom

Postępowanie 15/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego
z opcją wykupu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (11.06.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (11.06.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (19.06.2018r.)
word-icon-50x50 Modyfikacja ogłoszenia (19.06.2018r.)

647716-pdf-512-50x50

Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2016

647716-pdf-512-50x50

Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2017

647716-pdf-512-50x50

sprawozdanie F0-1 za I kwartał 2018

 

logoradkom

Postępowanie 14/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF w nowo budowanej hali na terenie ZUOK Radom

word-icon-50x50 ogłoszenie opublikowane 26.05.2018

word-icon-50x50

IDW cz. I SIWZ

word-icon-50x50

OPZ cz. II SIWZ

word-icon-50x50Umowa cz. III SIWZ

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 12.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach- załącznik do OPZ

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 17.08.2016r. pozwolenie_wodnoprawne- załącznik do OPZ

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 29.12.2016r zmienia jąca decyzje o środ. uwarunk – załacznik do OPZ

647716-pdf-512-50x50

Mapa poglądowa ZUOK- załącznik do OPZ

 

word-icon-50x50  Modyfikacja treści SIWZ (08.06.2018r.)

word-icon-50x50

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (20.06.2018r.)

647716-pdf-512-50x50Sprostowanie zamówienia wysłane 20.06.2018

647716-pdf-512-50x50

Sprostowanie ogłoszenia opublikowane 22.06.2018r

 

logoradkom

Postępowanie 12/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego
z opcją wykupu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (17.05.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (17.05.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (23.05.2018r.)

word-icon-50x50 Modyfikacja ogłoszenia (23.05.2018r.)

word-icon-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu (04.06.2018r.)

 

logoradkom

Postępowanie 11/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (10.04.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (10.04.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (16.04.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (20.04.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (26.04.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (08.05.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16.05.2018r.)

 

logoradkom

Postępowanie 8/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF wraz z budową hali na terenie funkcjonującego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (13.03.2018r.)

word-icon-50x50 SIWZ (13.03.2018r.)

word-icon-50x50 Umowa

word-icon-50x50 PFU

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Warunki przyłączeniowe

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Plan zasilania

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – decyzja z dn. 12.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Decyzja z dn. 17.08.2016r. pozwolenie_wodnoprawne

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Decyzja z dn. 29.12.2016r. zmieniająca decyzję o środ. uwarunk.

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Mapa do celów projektowych

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Mapa poglądowa ZUOK

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Mapa zasadnicza

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Wypis z rejestru gruntów

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016r.

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016 2

 word-icon-50x50 I Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ (21.03.2018r.)
 word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.03.2018r.)
 word-icon-50x50 II Wyjaśnienia treści SIWZ (22.03.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (05.04.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (24.04.2018r.)

 

logoradkom

Postępowanie 6/2018

Przedmiotem postępowania jest usługa zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej o kodzie 19 12 12 do produkcji RDF:

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (21.02.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (21.02.2018r.) 
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ (22.03.2018r.)
647716-pdf-512-50x50 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w TED (23.02.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (06.04.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (26.04.2018r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (14.05.2018r.)