Archiwa kategorii: PRZETARGI

logoradkom

Postępowanie 4/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej”.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (08.02.2019r.)
word-icon-50x50 SIWZ (08.02.2019r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (14.02.2019r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie zamówienia (14.02.2019r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (19.02.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2016
647716-pdf-512-50x50 Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2017
647716-pdf-512-50x50 F-01 I kwartał 2018
647716-pdf-512-50x50 F-01 II kwartał 2018
647716-pdf-512-50x50 F-01 III kwartał 2018

 

logoradkom

Postępowanie 3/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucje gazu do instalacji znajdujących się w obiektach  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (31.01.2019r.)
word-icon-50x50 SIWZ (31.01.2019r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (05.02.2019r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (08.02.2019r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (18.02.2019r.)

 

logoradkom

Postępowanie 23/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ubezpieczenia majątku PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (07.12.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (07.12.2018r.)
Excel-icon Załącznik nr B do OPZ – Opis konstrukcji budynków i budowli oraz zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
Excel-icon Załącznik nr C do OPZ – Wykaz mienia wg lokalizacji i wg grup oraz maszyn i urządzeń budowlanych.
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (13.12.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (17.12.2018r.)

 

logoradkom

Postępowanie 22/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej do PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (06.12.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (06.12.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (07.12.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (11.12.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (13.12.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.12.2018r.)
 word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (19.12.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (09.01.2019r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (23.01.2019r.)

 

logoradkom

Postępowanie 21/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (23.11.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (23.11.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (04.12.2018r.)
647716-pdf-512-50x50  Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2016
647716-pdf-512-50x50  Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2017
647716-pdf-512-50x50  F-01 III kwartał 2018
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (06.12.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (12.12.2018r.)
 word-icon-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (14.12.2018r.)

 

logoradkom

Postępowanie 19/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (05.10.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (05.10.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (19.10.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.10.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (29.10.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (30.10.2018r.)