Archiwa kategorii: PRZETARGI

logoradkom

Postępowanie 23/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ubezpieczenia majątku PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (07.12.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (07.12.2018r.)
Excel-icon Załącznik nr B do OPZ – Opis konstrukcji budynków i budowli oraz zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
Excel-icon Załącznik nr C do OPZ – Wykaz mienia wg lokalizacji i wg grup oraz maszyn i urządzeń budowlanych.
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (13.12.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (17.12.2018r.)

 

logoradkom

Postępowanie 22/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej do PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (06.12.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (06.12.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (07.12.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (11.12.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (13.12.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.12.2018r.)
 word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (19.12.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (09.01.2019r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (23.01.2019r.)

 

logoradkom

Postępowanie 21/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (23.11.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (23.11.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (04.12.2018r.)
647716-pdf-512-50x50  Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2016
647716-pdf-512-50x50  Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2017
647716-pdf-512-50x50  F-01 III kwartał 2018
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (06.12.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (12.12.2018r.)
 word-icon-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (14.12.2018r.)

 

logoradkom

Postępowanie 19/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (05.10.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (05.10.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (19.10.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.10.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (29.10.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (30.10.2018r.)

 

logoradkom

Postępowanie 18/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej do PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (02.10.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (02.10.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (06.11.2018r.)
647716-pdf-512-50x50 Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w TED (06.11.2018r.)
647716-pdf-512-50x50 Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w TED (09.11.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (23.11.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (14.12.2018r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w TED (03.01.2019r.)