Archiwa kategorii: PRZETARGI

logoradkom

Postępowanie 8/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest realizacja usługi w zakresie dozorowania i ochrony obiektów, terenu i mienia PPUH  „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu.

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (01.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 SIWZ (01.04.2019r.)
word-icon-50x50 Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (08.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (09.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja z otwarcia ofert (12.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (16.04.2019r.)

 

logoradkom

Postępowanie 7/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest Usługa zagospodarowania frakcji nadsitowej. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, frakcji nadsitowej (odpady o kodzie 19 12 12) powstających w procesie odzysku odpadów na linii segregacji odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu,
w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (21.03.2019r.)
word-icon-50x50 SIWZ (21.03.2019r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (02.04.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (16.04.2019r.)

 

logoradkom

Postępowanie 6/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej  z 2019r. Zamawiający dopuszcza także ładowarkę z 2018 roku,  z maksymalnym przebiegiem 100Mth.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (11.03.2019r.)
word-icon-50x50 SIWZ (11.03.2019r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (18.03.2019r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (18.03.2019r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ III oraz Modyfikacja treści SIWZ (19.03.2019r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.03.2019r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (22.03.2019r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (01.04.2019r.)

 

logoradkom

Postępowanie 4/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej”.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (08.02.2019r.)
word-icon-50x50 SIWZ (08.02.2019r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (14.02.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 F-01 IV kwartał 2018
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie zamówienia (14.02.2019r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (19.02.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2016
647716-pdf-512-50x50 Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2017
647716-pdf-512-50x50 F-01 I kwartał 2018
647716-pdf-512-50x50 F-01 II kwartał 2018
647716-pdf-512-50x50 F-01 III kwartał 2018
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (26.02.2019r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (06.03.2019r.)

 

logoradkom

Postępowanie 3/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucje gazu do instalacji znajdujących się w obiektach  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (31.01.2019r.)
word-icon-50x50 SIWZ (31.01.2019r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (05.02.2019r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (08.02.2019r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (18.02.2019r.)

 

logoradkom

Postępowanie 23/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ubezpieczenia majątku PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (07.12.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (07.12.2018r.)
Excel-icon Załącznik nr B do OPZ – Opis konstrukcji budynków i budowli oraz zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
Excel-icon Załącznik nr C do OPZ – Wykaz mienia wg lokalizacji i wg grup oraz maszyn i urządzeń budowlanych.
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (13.12.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (17.12.2018r.)