Baterie

Powodowana troską o środowisko, firma „RADKOM” planuje zbierać zużyte baterie, które są prawdziwą bombą ekologiczną.

Zawarte w nich metale ciężkie takie jak: rtęć, kadm, ołów przenikając do gleby i wód gruntowych zatruwają środowisko.

Specjalne pojemniki przeznaczone do zbiórki zużytych baterii zostaną umieszczone w 10 punktach naszego miasta.

Nasze programy i działania

Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
odbiór elektrośmieci
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom