Odpady niebezpieczne

Za zorganizowanie systemu zbiorki odpadów komunalnych (w tym odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych) odpowiedzialna jest Gmina Miasta Radomia. W ramach gminnego systemu odbioru odpadów mieszkańcy Radomia mogą niektóre rodzaje odpadów niebezpiecznych dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ul. Witosa 96.

Informacje nt. zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w gospodarstwach domowych: http://www.radom.pl/page/5197,odpady-niebezpieczne.html

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom