Odpady niebezpieczne

PPUH „RADKOM”, prowadzi zbiórkę na terenie Radomia odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych. Odpady zbierane są w specjalistycznym kontenerze, który przeznaczony jest na odpady typu: lampy fluorescencyjne, baterie, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, olejach, opakowania po środkach ochrony roślin.

Kontener przeznaczony do zbiórki odpadów niebezpiecznych ustawiany jest w dzielnicach miasta wg harmonogramu.

odpady_niebezpieczne

Mieszkańcy poszczególnych dzielnic Radomia informowani są o fakcie ustawienia kontenera za pomocą ulotki informacyjnej umieszczanej na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych.
Zebrane odpady przekazywane są do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.

Nasze programy i działania

Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
odbiór elektrośmieci
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom