Odpady wielkogabarytowe

W dzielnicach o zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta Radomia w ramach akcji „ZBĘDNY MEBEL MASZ BYĆ MOŻE – FIRMA RADKOM CI POMOŻE” P.P.U.H. „RADKOM” odbiera od mieszkańców naszego miasta odpady wielkogabarytowe, które są odpadami  problemowymi dla przewoźników.

Akcja odbioru odpadów odbywa się w czterech edycjach w ciągu roku i zasięgiem swym obejmuje 17 dzielnic Radomia, tj. 431 ulic głównie o zabudowie jednorodzinnej.

Mieszkańcy powiadamiani są o terminie przeprowadzenia akcji, poprzez ulotki roznoszone w przeddzień odbioru.

Odbierane odpady to przeważnie stare meble, sprzęt RTV i AGD.

1111_odpady_wielkogabarytowe_1 1111_odpady_wielkogabarytowe_2

Nasze programy i działania

Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
odbiór elektrośmieci
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom