logoradkom

Oferta pracy Referent ds. kadr i administracji

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o informuje, że  prowadzi nabór kandydatów na stanowisko:

Referent ds. kadr i administracji

Od kandydata na w/w stanowisko oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy
 • Doświadczenie min. 1 rok na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Terminowość, dokładność oraz odpowiedzialność za wykonywaną pracę
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Zadania:

 • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i ustaniem zatrudnienia
 • Aktualizacja danych w systemie kadrowo – płacowym
 • Monitorowanie ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • Ewidencjonowanie czasu pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie)
 • Rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy pracowników Spółki
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań kadrowych
 • Sporządzanie pism urzędowych

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do wyników i doświadczenia.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji do działu kadr do dnia 13.12.2019 r.
Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą
w Radomiu, ul. Witosa 76

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.