logoradkom

Oferta pracy Specjalista Energetyk – Elektryk

Oferta pracy

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o informuje, że  prowadzi nabór kandydatów na stanowisko:

Specjalista Energetyk – Elektryk

Wymagania:

 • wykształcenie: zawodowe techniczne lub wyższe kierunkowe;
 • minimum 1,5 roku doświadczenia na stanowisku energetyka;
 • uprawnienia energetyczne i elektroenergetyczne do 15kV typu „E” i „D”;
 • dobra znajomość wymagań prawnych w obszarze prawa energetycznego;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej, cieplnej, sprężonego powietrza;
 • prawidłową organizację pracy elektrowni i kotłowni;
 • nadzór nad produkcją energii;
 • konserwację urządzeń elektrowni gazowej, sieci gazowej, urządzeń w stacji transformatorowej oraz studni gazowych.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji do działu kadr do dnia 19.07.2019 r.

Telefon: 48/ 380 20 11
Jednocześnie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą
w Radomiu, ul. Witosa 76

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radkom.com.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.