Aspekty środowiskowe

W celu określenia aspektów środowiskowych, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na środowisko opracowano procedurę pt. „Aspekty środowiskowe” postępowania przy identyfikacji aspektów środowiskowych związanych z działalnością przedsiębiorstwa, które można nadzorować i mieć na nie wpływ. Aspekty środowiskowe są stale aktualizowane.

Ze wszystkich aspektów wybrano aspekt znaczący, mający  największy wpływ na środowisko. Za najważniejsze uznano:

  • POZYSKIWANIE (ODZYSK) SUROWCÓW WTÓRNYCH
  • ODZYSK ODPADÓW – KOMPOSTOWANIE
  • PRODUKCJA KOMPONENTU DO PALIWA ALTERNATYWNEGO / PALIWA LTERNATYWNEGO

Nasze programy i działania

Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2017/2018
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
odbiór elektrośmieci
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom