Zadania i cele

Szczegółowe cele i zadania zgodne z polityką środowiskową ustalone w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu w „Programie Zarządzania Środowiskowego” przedstawiają się następująco:

  • Zmniejszenie ilości deponowanych odpadów na składowisku do 21% w 2017r.

Zadania do realizacji celu:

  • Zwiększenie stopnia odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych na linii segregacji ZUOK
  • Zwiększenie przepustowości poprzez modernizację i rozbudowę linii segregacji ZUOK
  • Prowadzenie odzysku frakcji biodegradowalnej w kompostowni ZUOK
  • Produkcja wysokiej jakości komponentu do paliwa alternatywnego RDF
  • Budowa linii produkcji paliwa RDF

Nasze programy i działania

Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2017/2018
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
odbiór elektrośmieci
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom