logoradkom

Postępowanie 15/2019

Przedmiotem postępowania  przetargowego jest  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PPUH  „RADKOM” Sp. z o.o.

Zgodnie z art 31a-31c ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzony jest dialog techniczny.

 word-icon-50x50

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 word-icon-50x50

Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego

word-icon-50x50

Załącznik nr 2 – regulamin

647716-pdf-512-50x50  Zawiadomienie o dopuszczeniu do dialogu (18.10.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja o zakończeniu dialogu technicznego (18.10.2019r.)