logoradkom

Postępowanie 8/2016

Przedmiotem postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest odbiór ścieków.