logoradkom

Praca w RADKOM

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisku:

Inspektor – Nadzoru o Specjalności Budowlanej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej.
 • dobra znajomość prawa budowlanego i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych,
 • umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi czynnościami,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno­- budowlanej bez ograniczeń,
 • możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (aktualne zaświadczenie z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
 • umiejętność formułowania wniosków I pisania pism związanych ze stanem technicznym w budynkach,
 • wiedza praktyczna z zamówień publicznych w zakresie procedur, opinii przedmiotu zamówienia  oraz szacowania wartości robót budowlanych,
 • posiadanie prawa jazdy kat B,
 • odporność na stres.
 • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,
 • komunikatywność

Opis stanowiska:

 • realizowanie planu rzeczowo~finansowego zadań remontowych i Inwestycyjnych zasobu komunalnego poprzez przygotowanie
 • dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzie lenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, nadzór oraz rozliczenie wykonawców z  wykonanych prac w zakresie robót budowlanych,
 • dokonywanie wizji technicznych I ocena stanu technicznego nieruchomości,
 • nadzór i rozliczanie czynności okresowych kontroli budynków realizowanych przez wykonawców  na podstawie odrębnych umów,
 • kontrola, odbiór i rozliczanie robót budowlanych,
 • archiwizacja dokumentacji,

Oferujemy

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 Zainteresowane osoby prosimy o złożenie w siedzibie Spółki lub przesłanie w terminie 14 dni od daty  ukazania się niniejszego ogłoszenia aplikacji na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RAOKOM” Sp. z o.o., 
26- 600 Radom ul. Witosa 76, z dopiskiem 
„Inspektor nadzoru budowlanego” lub e-maIlem: kadry@radkom.com.pl

Przesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.