Przetargi – archiwum 2018

logoradkom

Postępowanie 16/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego  jest zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa alternatywnego RDF oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w ramach zadania ” Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa  RDF na terenie ZUOK Radom” Ogłoszenie o zamówieniu (21.06.2018r.) SIWZ 21.06.2018 PFU 21.06.2018r. Decyzja z dn. 12.12.2012r. o sr odowiskowych uwarunkowaniach Decyzja […]

0 komentarzy
logoradkom

Postępowanie 15/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym. Ogłoszenie o zamówieniu (11.06.2018r.) SIWZ (11.06.2018r.) Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (19.06.2018r.) Modyfikacja ogłoszenia (19.06.2018r.) Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2016 Bilans, Rachunek Zysków i Strat rok 2017 sprawozdanie F0-1 za I kwartał 2018  

0 komentarzy
logoradkom

Postępowanie 14/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF w nowo budowanej hali na terenie ZUOK Radom ogłoszenie opublikowane 26.05.2018 IDW cz. I SIWZ OPZ cz. II SIWZ Umowa cz. III SIWZ Decyzja z dn. 12.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach- załącznik do OPZ Decyzja z dn. 17.08.2016r. pozwolenie_wodnoprawne- załącznik do OPZ Decyzja […]

0 komentarzy
logoradkom

Postępowanie 13/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa worków na odpady. Ogłoszenie o zamówieniu (22.05.2018r.) SIWZ (22.05.2018r.)  Informacja z otwarcia ofert (30.05.2018r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (11.06.2018r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18.06.2018r.)  

0 komentarzy
logoradkom

Postępowanie 12/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym. Ogłoszenie o zamówieniu (17.05.2018r.) SIWZ (17.05.2018r.) Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (23.05.2018r.) Modyfikacja ogłoszenia (23.05.2018r.)  Zawiadomienie o unieważnieniu (04.06.2018r.)  

0 komentarzy
logoradkom

Postępowanie 11/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia. Ogłoszenie o zamówieniu (10.04.2018r.) SIWZ (10.04.2018r.) Wyjaśnienia treści SIWZ (16.04.2018r.) Informacja z otwarcia ofert (20.04.2018r.) Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (26.04.2018r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (08.05.2018r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16.05.2018r.)  

0 komentarzy
logoradkom

Postępowanie 10/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego są dostawy wody i odbiór ścieków. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (25.04.2018r.)  

0 komentarzy
logoradkom

Postępowanie 3/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa dystrybucji energii elektrycznej do PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki (29.03.2018r.)  

0 komentarzy
logoradkom

Postępowanie 9/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa worków na odpady. Ogłoszenie o zamówieniu (21.03.2018r.) SIWZ (21.03.2018r.) Informacja z otwarcia ofert (04.04.2018r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (18.04.2018r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (26.04.2018r.)  

0 komentarzy
logoradkom

Postępowanie 8/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF wraz z budową hali na terenie funkcjonującego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu.  Ogłoszenie o zamówieniu (13.03.2018r.)  SIWZ (13.03.2018r.)  Umowa  PFU  Załącznik do PFU – Warunki przyłączeniowe  Załącznik do PFU – Plan zasilania  Załącznik do PFU – decyzja z dn. 12.12.2012r. o […]

0 komentarzy

Nasze programy i działania

Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2017/2018
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
odbiór elektrośmieci
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom