Ogłoszenia

logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 80 sztuk używanych płyt drogowych.  ogłoszenie płyty drogowe

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę pojemników plastikowych na odpady.  Zapytanie ofertowe pojemniki

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na przeglądy i konserwację sprzętu przeciwpożarowego – w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy  Opis przedmiotu zamówienia – ppoż  Formularz ppoż  Informacje uzupełniające do formularza 14.02.2020r.

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zabiegów zwalczających szkodniki – gryzonie tj. myszy, szczury oraz insekty bytujące w obiektach – w okresie 12 miesięcy.  Zapytanie ofertowe – szkodniki  Wykaz obiektów

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na serwisowanie urządzeń przepompowni ścieków technologicznych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94 oraz przeprowadzanie raz  w miesiącu okresowych kontroli poprawności działania urządzeń. Termin składania ofert przesunięty do dn. 13.02.2020r. do godz. 14:00.  Zapytanie ofertowe przepompownie ścieków_07.02.2020r  Plan […]

0 komentarzy
logoradkom

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy, zgodnie z załączonym wykazem artykułów biurowych.  Zaproszenie do złożenia oferty  Zapytanie ofertowe Radkom art. biurowe  Zapytanie ofertowe Radkom art. biurowe – formularz ofertowy  Zapytanie ofertowe Radkom art. biurowe sprostowanie 28.01.2020 poz.18.

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi naprawy ogumienia (wulkanizacji) w okresie 12 miesięcy zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik do zapytania.  Wulkanizacja – załącznik  Zapytanie naprawa ogumienia

0 komentarzy
logoradkom

Oferta pracy Referent ds. kadr i administracji

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o informuje, że  prowadzi nabór kandydatów na stanowisko: Referent ds. kadr i administracji Od kandydata na w/w stanowisko oczekujemy: Wykształcenie wyższe Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy Doświadczenie min. 1 rok na podobnym stanowisku Bardzo dobra organizacja pracy własnej Terminowość, dokładność oraz odpowiedzialność za wykonywaną pracę Umiejętność pracy pod presją […]

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH ‘RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie i realizację projektu monitoringu wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  Zapytanie monitoring wizyjny składowiska

0 komentarzy

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom