Kontakt e-mail

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie spraw związanych z naszą działalnością.

Możecie Państwo kontaktować się z nami drogą e-mailową:

Sekretariat  radkom@radkom.com.pl
Dział Finansowo-Księgowy  fk@radkom.com.pl
Dział Gospodarki Odpadami  odpady@radkom.com.pl
Dział Produkcji  segregacja@radkom.com.pl
Dział Techniczny  techniczny@radkom.com.pl
Dział Transportu  transport@radkom.com.pl
Produkcja energii  elektrownia@radkom.com.pl
Dział Eksploataci Składowiska  skladowisko@radkom.com.pl
Kadry i organizacja  kadry@radkom.com.pl
Zamówienia publiczne i zaopatrzenie  zaopatrzenie@radkom.com.pl
Jednostka Realizująca Projekt  piu@radkom.com.pl
Promocja marketing@radkom.com.pl

Nasze programy i działania

Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
odbiór elektrośmieci
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom