Przetargi

Przetargi aktualne

logoradkom

Postępowanie 12/2017

Przedmiotem postępowania jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia. Ogłoszenie o zamówieniu (26.04.2017r.) SIWZ (26.04.2017r.) Informacja z otwarcia ofert (10.05.2017r.) Zawiadomienie o wyborze oferty (25.05.2017r.)  

0 komentarzy
logoradkom

Postępowanie 11/2017

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu, frakcji nadsitowej (odpady o kodzie 19 12 12) powstających w procesie odzysku odpadów na linii segregacji odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów.   Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (26.04.2017r.) SIWZ (26.04.2017r.)   […]

0 komentarzy
logoradkom

Postępowanie 18/2014

  zawiadomienie o wyborze oferty (05.01.2017.) Ogłoszenie które ukazało się w dniu 20.08.2014r w Dzienniku Urzędowym UE Wyjaśnienia i modyfikacja treści ogłoszenia 08.09.2014r Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu 18.08.2014 Sprostowanie wysłane do UE w dniu 08.09.2014 załacznik nr 1 do ogłoszenia – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu […]

0 komentarzy

Nasze programy i działania

Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2016/2017
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
odbiór elektrośmieci
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU