Zapytania ofertowe art. 4 ust.8 Pzp

logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę pojemników 1100l do selektywnej zbiórki odpadów. Ogłoszenie – pojemniki 1100l  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy środków czystości w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy. Ogłoszenie Oferta + Załącznik  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia ofert

Zarząd PPUH  „RADKOM” Sp.z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na dostawy konserw. Ogłoszenie – konserwy 2019-2020 Formularz ofertowy – dostawa konserw  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do składania pisemnych ofert na dostawy bloków betonowych.   Ogłoszenie – dostawa bloków betonowych

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

 Zarząd  PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na outsourcing pracowników do obsługi linii sortowniczej ZUOK na terenie zakładu PPUH „RADKOM”  Sp. z o.o. z siedzibą Radomiu, ul. Witosa 94, w systemie II zmianowym. Zapytanie ofertowe – outsourcing pracowniczy  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej

Zarząd PPUH ‘RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty wstępnej na obsługę załadunkową linii sortowniczej ZUOK na terenie zakładu PPUH ”RADKOM”  z siedzibą Radom, ul. Witosa 94 w systemie II zmianowym.  Outsorcing -Transport Wewnętrzny ładowarki

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty wstępnej na obsługę transportową linii sortowniczej ZUOK na terenie zakładu PPUH ”RADKOM”  z siedzibą Radom, ul. Witosa 94 w systemie II zmianowym.  Outsorcing -Transport Wewnętrzny samochody

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu ZAPRASZA BIEGŁYCH REWIDENTÓW do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego. Ogłoszenie  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż wraz z dostawą artykułów ppoż. Ogłoszenie – sprzęt ppoż.

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty  na dostawę 6 szt. kontenerów z uchwytem do ładowarki teleskopowej Manitou typ MLT 634 wg załączonego przedmiotu zamówienia. Termin składania ofert: 28.08.2019r. Ogłoszenie – kontenery do ładowarki Manitou

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty wstępnej na najem wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia (bez obsługi operatorskiej). Termin składania ofert: 26.08.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty na najem ładowarki

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składanie ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na dostawę kontenerów PK12 i KP15 do przewozu odpadów. Ogłoszenie – dostawa kontenerów KP12 i KP15

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na opracowanie operatu przeciwpożarowego dla hali do produkcji paliwa RDF znajdującej się w obrębie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94 wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przygotowanie do uzyskania pozytywnego uzgodnienia z właściwą Komendą Państwowej Straży Pożarnej. W […]

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na dostawę kontenerów do przewozu odpadów wg poniższego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (wraz  z kosztami transportu) w terminie do 01.07.2019r. Ogłoszenie – dostawa kontenerów  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na obsługę Spółki  w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki  oraz ubezpieczeń osobowych pracowników Spółki – przez podmioty zajmujące się świadczeniem usług brokerskich. Ogłoszenie – usługi brokerskie (30.05.2019r.) Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. informuje, iż rozstrzygnął konkurs na obsługę Spółki w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki oraz […]

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215). Ogłoszenie – zarządzanie i prowadzenie PPK  

0 komentarzy

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom