Zapytania ofertowe art. 4 ust.8 Pzp

logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty wstępnej na najem wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia (bez obsługi operatorskiej). Termin składania ofert: 26.08.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty na najem ładowarki

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składanie ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na dostawę kontenerów PK12 i KP15 do przewozu odpadów. Ogłoszenie – dostawa kontenerów KP12 i KP15

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na opracowanie operatu przeciwpożarowego dla hali do produkcji paliwa RDF znajdującej się w obrębie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94 wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przygotowanie do uzyskania pozytywnego uzgodnienia z właściwą Komendą Państwowej Straży Pożarnej. W […]

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na dostawę kontenerów do przewozu odpadów wg poniższego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (wraz  z kosztami transportu) w terminie do 01.07.2019r. Ogłoszenie – dostawa kontenerów  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na obsługę Spółki  w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki  oraz ubezpieczeń osobowych pracowników Spółki – przez podmioty zajmujące się świadczeniem usług brokerskich. Ogłoszenie – usługi brokerskie (30.05.2019r.) Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. informuje, iż rozstrzygnął konkurs na obsługę Spółki w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki oraz […]

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215). Ogłoszenie – zarządzanie i prowadzenie PPK  

0 komentarzy

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom