Oferty pracy

Praca MISTRZ ZMIANY

Zakres obowiązków mistrza zmiany Obsługa techniczno – technologiczna linii segregacji odpadów oraz linii kompostowaniaod strony sterowania Nadzór nad pracą podległych pracowników Współpraca z brygadzistami odcinkowymi w zakresie pracy linii i obsady pracowników Współpraca z kierownikiem produkcji w zakresie uruchamiania odcinków linii Przygotowywanie raportów produkcji, awarii, przestojów, zużycia energii Uczestnictwo w usuwaniu awarii Nadzorowanie urządzeń i […]

0 komentarzy

Praca ENERGETYK

Od kandydata na w/w stanowisko oczekujemy posiadania uprawnień elektrycznych, eksploatacyjnych i dozorowych powyżej 1 KW. Dodatkowym atutem będą uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe cieplne i gazowe oraz doświadczenie na stanowisku pracy związanym z  eksploatacją instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i sanitarnych. Zakres obowiązków energetyka zapewnienie ciągłości zasilania i sprawności układów sterowania oraz zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych i technologicznych; […]

0 komentarzy

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom