Zapytania ofertowe art. 4 ust.8 Pzp

logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na pobór prób oraz cykliczne prowadzenie badań materiału po procesie kompostowania oraz frakcji RDF w 2021 roku, zgodnie z załączonym zakresem badań.  Zapytanie ofertowe Radkom  Zakres badań 2021r

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup wózka paletowego elektrycznego o udźwigu nominalnym 2 ton.  Zapytanie ofertowe wózek paletowy  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę taśm przenośnikowych olejoodpornych wraz z usługą klejenia zgodnie z załączonym wykazem.  Zapytanie ofertowe taśmy przenośnikowe z klejeniem  Formularz ofertowy taśmy z klejeniem

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego.  Zapytanie ofertowe drukarki

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na serwis i obsługę centrali sygnalizacji pożarowej Algo-tec TM 6500 EN54-2&4 PROTEC. Zaproszenie do złożenia ofert (02.10.2020r.)

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawy konserw mięsnych (posiłek regeneracyjny – 1000 kcal) na rok 2020/2021. Zaproszenie do złożenia ofert (02.10.2020r.) Formularz ofertowy – wersja edytowalna  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości.  Zapytanie środki czystości  Formularz ofertowy środki czystości   Formularz ofertowy środki czystości

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na rolki do taśmociągów.  Zapytanie ofertowe rolki

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na części zamienne do przerzucarki Biofix w ramach trwającej procedury badania rynku.  Zapytanie ofertowe części do przerzucarki Biofix

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rocznego przeglądu technicznego obiektów budowlanych (50 obiektów) w branży sanitarnej należących do PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.  Zapytanie ofertowe przegląd budynków

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów ciężarowych i dostawczych.  Zapytanie ofertowe opony 18.09.2020r

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wody mineralnej.  Zaproszenie do złożenia oferty  Formularz ofertowy woda mineralna

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę pojemników plastikowych na odpady.  Zapytanie ofertowe pojemniki 14.09.2020r.  Formularz ofertowy pojemniki 14.09.2020r.

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy ziemi w ilości do 2000 Mg.  Zapytanie ofertowe ziemia

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę progów i taśm przenośnikowych wraz z usługą klejenia.  Zapytanie ofertowe taśmy przenośnikowe

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na utylizację odpadu o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) w ilości 120 Mg. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia.  Zapytanie ofertowe utylizacja opon

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd  PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla realizacji wykonania roboty budowlanej polegającej na zmianie sposobu użytkowania jadalni z zapleczem sanitarnym w budynku administracyjno – socjalnym znajdującym się przy ul. Witosa 94 w Radomiu na pokoje biurowe Zarządu. ZAPYTANIE OFERTOWE 1.RADKOM Zarząd opis PB 2.RADKOM Zarząd rys.1 PB 3.RADKOM Zarząd […]

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na koszenie zbiornika przeciwpożarowego. Aktualizacja z dn. 20.07.2020r. nowe zdjęcia.  Zapytanie ofertowe koszenie zbiornika  Zapytanie ofertowe koszenie zbiornika – zdjęcia  zdjęcia zbiornika 20.07.2020r.

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup węży spiralnych zbrojonych.  Zapytanie ofertowe węże spiralne zbrojone

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wymianę pokrycia dachowego budynku kotłowni. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia oraz zdjęcia budynku.  Zapytanie ofertowe naprawa dachu  zdjęcia dachu kotłowni

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę  mobilnego rozdrabniacza do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych.  Opis przedmiotu zamówienia – dzierżawa rozdrabniacza

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do Ładowarki Scorpion Claas do pracy w zakładzie utylizacji odpadów.  Zapytanie ofertowe opony 19.06.2020r.  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” SP. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu kapitalnego 5 kontenerów 32m3  Przedmiot zamówienia remontu kapitalnego kontenerów 32m3  Zdjęcia kontenerów

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na naprawę układu klimatyzacji w pojazdach i maszynach.  Ogłoszenie serwis klimatyzacji

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na wynajem i obsługę serwisową drukarek. O G Ł O S Z E N I E (14.05.2020r.)  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na odbiór odpadów z Rotacyjnego Magazynu Odpadów Niebezpiecznych i Innych Niż Niebezpieczne w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.  Ogłoszenie utylizacja przeterminowanych leków

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów ciężarowych.  Zapytanie ofertowe opony 08.05.2020r

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę pojemników plastikowych na odpady.  Zapytanie ofertowe pojemniki 08.05.2020r  Formularz ofertowy pojemniki 08.05.2020r

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty wstępnej na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w hali sortowni w części zamaszynowionej, w kabinach sortowniczych, sprężarkowni, AGD, w pomieszczeniach szatni i administracji na terenie Spółki w Radomiu przy ul. Witosa 94. Ogłoszenie na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy […]

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań kamerą termowizyjną instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Spółki w Radomiu przy ul. Witosa 94. Ogłoszenie na wykonanie badań kamerą termowizyjną instalacji i urządzeń elektrycznych  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem rozdrabniacza do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych PPUH „RADKOM” w Radomiu ul. Witosa 94. W załączeniu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  Ogłoszenie Przedmiot zamówienia wynajem rozdrabniacza 05.05.2020

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji geodezyjnej sieci podziemnej sanitarnej i elektrycznej, oraz budynków na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych PPUH „RADKOM” w Radomiu ul. Witosa 94. Ogłoszenie – usługi geodezyjne (24.04.2020r.)  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji geodezyjnej sieci podziemnej sanitarnej i elektrycznej, oraz budynków na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych PPUH „RADKOM” w Radomiu ul. Witosa 94. Ogłoszenie – usługi geodezyjne (21.04.2020r.)  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 80 sztuk używanych płyt drogowych.  ogłoszenie płyty drogowe

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę pojemników plastikowych na odpady.  Zapytanie ofertowe pojemniki

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na przeglądy i konserwację sprzętu przeciwpożarowego – w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy  Opis przedmiotu zamówienia – ppoż  Formularz ppoż  Informacje uzupełniające do formularza 14.02.2020r.

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zabiegów zwalczających szkodniki – gryzonie tj. myszy, szczury oraz insekty bytujące w obiektach – w okresie 12 miesięcy.  Zapytanie ofertowe – szkodniki  Wykaz obiektów

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na serwisowanie urządzeń przepompowni ścieków technologicznych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94 oraz przeprowadzanie raz  w miesiącu okresowych kontroli poprawności działania urządzeń. Termin składania ofert przesunięty do dn. 13.02.2020r. do godz. 14:00.  Zapytanie ofertowe przepompownie ścieków_07.02.2020r  Plan […]

0 komentarzy
logoradkom

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy, zgodnie z załączonym wykazem artykułów biurowych.  Zaproszenie do złożenia oferty  Zapytanie ofertowe Radkom art. biurowe  Zapytanie ofertowe Radkom art. biurowe – formularz ofertowy  Zapytanie ofertowe Radkom art. biurowe sprostowanie 28.01.2020 poz.18.

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi naprawy ogumienia (wulkanizacji) w okresie 12 miesięcy zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik do zapytania.  Wulkanizacja – załącznik  Zapytanie naprawa ogumienia

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH ‘RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie i realizację projektu monitoringu wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  Zapytanie monitoring wizyjny składowiska

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH ‘RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych, a także analizę czasu pracy. Ogłoszenie pobieranie danych z kart kierowcy i tachografów cyfrowych (28.11.2019r.)  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH ‘RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty  na obsługę bieżącej eksploatacji składowiska odpadów na terenie zakładu w Radomiu, ul. Witosa 98 w systemie II zmianowym.  Zapytania obsługa Składowiska Odpadów

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH ‘RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na obsługę załadunkową i transportową linii sortowniczej ZUOK na terenie zakładu w Radomiu, ul. Witosa 94 w systemie II zmianowym.  Zapytania obsługa ZUOK  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy ziemi w ilości do 5000 Mg. Ogłoszenie – dostawy ziemi  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę olejów i smarów zgodnie z zapotrzebowaniem na okres ok. 12 miesięcy. Termin składania ofert został przesunięty do dn. 20.11.2019r.  Zapytanie ofertowe Radkom_zm  Formularz cenowy do zapytania  Formularz cenowy do zapytania

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę pojemników 1100l do selektywnej zbiórki odpadów. Ogłoszenie – pojemniki 1100l  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy środków czystości w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy. Ogłoszenie Oferta + Załącznik  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia ofert

Zarząd PPUH  „RADKOM” Sp.z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na dostawy konserw. Ogłoszenie – konserwy 2019-2020 Formularz ofertowy – dostawa konserw  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do składania pisemnych ofert na dostawy bloków betonowych.   Ogłoszenie – dostawa bloków betonowych

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

 Zarząd  PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na outsourcing pracowników do obsługi linii sortowniczej ZUOK na terenie zakładu PPUH „RADKOM”  Sp. z o.o. z siedzibą Radomiu, ul. Witosa 94, w systemie II zmianowym. Zapytanie ofertowe – outsourcing pracowniczy  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej

Zarząd PPUH ‘RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty wstępnej na obsługę załadunkową linii sortowniczej ZUOK na terenie zakładu PPUH ”RADKOM”  z siedzibą Radom, ul. Witosa 94 w systemie II zmianowym.  Outsorcing -Transport Wewnętrzny ładowarki

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty wstępnej na obsługę transportową linii sortowniczej ZUOK na terenie zakładu PPUH ”RADKOM”  z siedzibą Radom, ul. Witosa 94 w systemie II zmianowym.  Outsorcing -Transport Wewnętrzny samochody

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu ZAPRASZA BIEGŁYCH REWIDENTÓW do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego. Ogłoszenie  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż wraz z dostawą artykułów ppoż. Ogłoszenie – sprzęt ppoż.  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty  na dostawę 6 szt. kontenerów z uchwytem do ładowarki teleskopowej Manitou typ MLT 634 wg załączonego przedmiotu zamówienia. Termin składania ofert: 28.08.2019r. Ogłoszenie – kontenery do ładowarki Manitou  

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty wstępnej na najem wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia (bez obsługi operatorskiej). Termin składania ofert: 26.08.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty na najem ładowarki

0 komentarzy
logoradkom

Zaproszenie do składanie ofert

Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na dostawę kontenerów PK12 i KP15 do przewozu odpadów. Ogłoszenie – dostawa kontenerów KP12 i KP15  

0 komentarzy

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom