logoradkom

Postępowanie 6/2019

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej  z 2019r. Zamawiający dopuszcza także ładowarkę z 2018 roku,  z maksymalnym przebiegiem 100Mth.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (11.03.2019r.)
word-icon-50x50 SIWZ (11.03.2019r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (18.03.2019r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (18.03.2019r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ III oraz Modyfikacja treści SIWZ (19.03.2019r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.03.2019r.)