Archiwa autora: Milena Faryna

logoradkom

Postępowanie 15/2019

Przedmiotem postępowania  przetargowego jest  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PPUH  „RADKOM” Sp. z o.o.

Zgodnie z art 31a-31c ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzony jest dialog techniczny.

 word-icon-50x50

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 word-icon-50x50

Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego

word-icon-50x50

Załącznik nr 2 – regulamin

647716-pdf-512-50x50  Zawiadomienie o dopuszczeniu do dialogu (18.10.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja o zakończeniu dialogu technicznego (18.10.2019r.)
Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzony jest przetarg nieograniczony.
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w TED (17.10.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (22.10.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 SIWZ, załączniki 1-4 (22.10.2019r.)
word-icon-50x50 załączniki 1-4 – wersja edytowalna.
word-icon-50x50 Załącznik nr 9 wniosek o udostępnienie załączników 5-8.
word-icon-50x50 Identyfikator postępowania
647716-pdf-512-50x50 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_59bd44ce-cad0-4f67-80e6-9ac70e7762e9
647716-pdf-512-50x50  Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (04.11.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (14.11.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu (22.11.2019r.)

 

logoradkom

Postępowanie 16/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego  jest zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa alternatywnego RDF oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w ramach zadania ” Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa  RDF na terenie ZUOK Radom”

word-icon-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu (21.06.2018r.)

word-icon-50x50

SIWZ 21.06.2018

word-icon-50x50

PFU 21.06.2018r.

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 12.12.2012r. o sr odowiskowych uwarunkowaniach

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 17.08.2016r. pozwolenie_wodnoprawne

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 29.12.2016r zmienia jąca decyzje o srod. uwarunlk.

647716-pdf-512-50x50

Mapa do celów projektowych 1(2)

647716-pdf-512-50x50

Mapa poglądowa

647716-pdf-512-50x50

Wypis z rejestru gruntów

647716-pdf-512-50x50

Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016 (1cz.)

647716-pdf-512-50x50

Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016 (2cz.) 

word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (04.07.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (06.07.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (06.07.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (30.07.2018r.)

word-icon-50x50

Zawiadomienie o wyborze oferty (04.09.2018r.)

word-icon-50x50

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (13.09.2018r.)

 

logoradkom

Postępowanie 14/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF w nowo budowanej hali na terenie ZUOK Radom

word-icon-50x50 ogłoszenie opublikowane 26.05.2018

word-icon-50x50

IDW cz. I SIWZ

word-icon-50x50

OPZ cz. II SIWZ

word-icon-50x50Umowa cz. III SIWZ

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 12.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach- załącznik do OPZ

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 17.08.2016r. pozwolenie_wodnoprawne- załącznik do OPZ

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 29.12.2016r zmienia jąca decyzje o środ. uwarunk – załacznik do OPZ

647716-pdf-512-50x50

Mapa poglądowa ZUOK- załącznik do OPZ

 

word-icon-50x50  Modyfikacja treści SIWZ (08.06.2018r.)

word-icon-50x50

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (20.06.2018r.)

647716-pdf-512-50x50Sprostowanie zamówienia wysłane 20.06.2018

647716-pdf-512-50x50

Sprostowanie ogłoszenia opublikowane 22.06.2018r

word-icon-50x50  Wyjaśnienia treści SIWZ (28.06.2018r.)

word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (16.07.2018r.)

word-icon-50x50  Zawiadomienie o wyborze oferty (08.10.2018r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w TED (26.10.2018r.)